Menjador

L’Escola ofereix el servei de menjador durant tots els dies del curs escolar. El menjar s’elabora a la pròpia cuina de l’Escola. Es pot fer ús del menjador de manera fixa o esporàdica.

Es prepara picnic per a tot l’alumnat fixe de menjador els dies que tenen sortides o activitats extraescolars fora de l’Escola.

El menjador es considera part de l’educació de l’alumnat, per la qual cosa es treballen tots els hàbits relacionats amb aquest àmbit.

L’alumnat que no utilitzi el servei de menjador de forma continuada ha d’avisar abans de les 10 del matí, a Secretaria, per poder-se quedar a dinar el mateix dia.

A continuació teniu el llistat dels diferents menús per poder-los descarregar: