Educació Secundària

És l’etapa entre els dotze i els setze anys. És una etapa clau en la qual l’alumne ha de poder desenvolupar els seus hàbits d’estudi i encaminar el seu futur.

Procurem que cada alumne aprengui a conèixer les seves pròpies capacitats i possibilitats a fi que pugui treure’n el màxim profit.

Competències Bàsiques de 4t ESO

Educaciosecundaria01