Escola Montessori

Amb aquesta breu salutació us donem la benvinguda i us convidem a conèixer l’Escola Montessori de l’Hospitalet de Llobregat, situada al barri de Collblanc-Torrassa.

L’eix vertebrador del nostre projecte educatiu és l’alumne i la seva capacitat interior de construir-se a si mateix, el respecte a la pròpia realització personal, i l’ensenyament de l’autodisciplina, la perseverança i l’esforç com a clau fonamental de l’èxit personal.

La nostra formació va encaminada a transmetre coneixements amb eficàcia, promoure l’esperit creatiu i crític i aconseguir la participació activa dels alumnes amb treball i constància.

Escola privada concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

NOTICIES
AGENDA