Projecte Educatiu

Des del curs 1952-53, el nostre projecte educatiu té com a centre l’alumnat. La nostra fundadora, Teresa Navarro, l’any 1933 va assistir al XVIII Congrès Internacional Montessori que es va celebrar a Barcelona i va rebre les ensenyances de la pròpia Maria Montessori. Nosaltres, des del 1952, apliquem la metodologia i utilitzem els materials Montessori a l’etapa Infantil. A les etapes de Primària i Secundària (ESO) ens ajudem de la filosofia montessoriana i els seus principis pedagògics i humans, alhora que seguim el currículum marcat pel Departament d’Educació. Els principis inspiradors que guien les nostres actuacions i activitats pretenen:

  • Promoure una educació integral, basada en l’esperit de la Declaració Universal del Drets Humans. Estem oberts a tothom, sense discriminació de classes, races, religions o idees dins d’un ambient de tolerància i
  • Aconseguir un elevat nivell acadèmic, personalitzat i adaptat a les necessitats de cada
  • Procurar una vida de relació escolar, preludi de totes les relacions socials futures, que possibiliti la participació responsable de cadascun dels nostres alumnes en la societat.

La filosofia de l’escola, des del seu primer moment, ha estat la de formar persones responsables, solidàries i compromeses amb la societat i el país en el qual viuen, coneixedores de les tradicions, respectuoses amb l’entorn cultural i ambiental, obertes al diàleg constructiu i crític de totes les cultures, creences o idees, sense oblidar mai, però, el sentiment d’orgull dels propis orígens.

PROJEC-2