Política de privacitat

A través de la present política de privacitat ESCOLA MONTESSORI, S.L vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.montessori.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

ESCOLA MONTESSORI, S.L, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

  • Raó social: ESCOLA MONTESSORI, S.L
  • NIF: B08503690
  • Domicili social: c/ Mare de Déu dels desemparats, 43 – 08903 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
  • Correu Electrònic: info@montessori.cat

Delegat de Protecció de dades:TARINAS VILADRICH ADVOCATS, S.L.P. Correu Electrònic de contacte: dpd@montessori.cat

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’Usuari i ESCOLA MONTESSORI, S.L. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació, les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.

  1. Mantenir informats als Usuaris dels serveis i/o activitats de ESCOLA MONTESSORI, S.L, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i, en tal cas, per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocia’ls.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

 Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dadesNo es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a c/ Mare de Déu dels desemparats, 43 – 08903 de l’Hospitalet de Llobregat, o correu electrònic a info@montessori.cat

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a info@montessori.cat

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ESCOLA MONTESSORI, S.L no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ESCOLA MONTESSORI, S.L quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ESCOLA MONTESSORI, S.L han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

ESCOLA MONTESSORI, S.L informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

ESCOLA MONTESSORI, S.L informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.