Educació Primària

És l’etapa compresa entre els sis i els dotze anys. Afavorim el desenvolupament dels alumnes en tots els aspectes de la seva personalitat, ampliant els seus coneixements, la seva autonomia i iniciativa i procurant el màxim progrés de les seves relacions socials, dins de l’Escola i en l’àmbit de la comunitat.

CLASSE_P