Activitats Extraescolars

Anglès

  • Des d’educació infantil a educació secundària.
  • Curs preparatori per poder presentar-se a l’examen oficial: KET de Cambridge. És un examen de nivell bàsic equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu del Consell d’Europa.

Iniciació Esportiva

  • Iniciació a l’activitat física reglada i en forma de joc, tot acceptant les normes i el joc en equip, i aprenent les regles de diferents esports.

Dansa moderna

Reforç escolar

  • Temps de repàs i estudi controlat i guiat.

Escola de música

  • Es tracta de fer arribar la música d’una manera lúdica als nens i nenes, tot aprenent el llenguatge musical aplicat a un instrument per acabar formant classes de grup instrumental. L’aposta per la pedagogia en grup es basa en la idea d’aprendre de forma lúdica; el fet de compartir la classe la fa més dinàmica i els alumnes aprenen i s’esperonen mútuament.
  • Instruments: Piano; Saxofon; Violoncel; Guitarra; Bateria

Taller de Teatre

  • Es tracta d’ iniciar els alumnes en les Arts Escèniques en un ambient divertit tot potenciant les capacitats creatives i la imaginació.
iniciacio_esport