Activitats Extraescolars

Anglès

 • Des d’educació infantil a educació secundària.
 • Curs preparatori per poder presentar-se a l’examen oficial: KET de Cambridge. És un examen de nivell bàsic equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu del Consell d’Europa.
 • Alumnat:
  • Grup 1: alumnat de 4t a 6è PRIM.
  • Grup 2: alumnat de  1r a 3r PRIM.
  • Grup 3: alumnat de  INF P3 a P5.

Reforç escolar

 • Temps de repàs i estudi controlat i guiat.
 • Alumnat: de 1r PRIM a 6è PRIM.

Escola de música

 • Es tracta de fer arribar la música d’una manera lúdica als nens i nenes, tot aprenent el llenguatge musical aplicat a un instrument per acabar formant classes de grup instrumental. L’aposta per la pedagogia en grup es basa en la idea d’aprendre de forma lúdica; el fet de compartir la classe la fa més dinàmica i els alumnes aprenen i s’esperonen mútuament.
 • Instruments: Piano, Saxofón, Guitarra, Violoncello i Batería.
 • Alumnat: de 1r PRIM a 4t PRIM.

Bàsquet (Club Esportiu Laietà)

 • Alumnat: de 1r PRIM a 6è PRIM i ESO

Fútbol(Club Esportiu Mediterrani)

 • Alumnat: de 1r PRIM a 6è PRIM