Benvolgudes famílies,

Les famílies que disposeu d’una targeta moneder i que tingueu saldo disponible, l’heu d’exhaurir (gastar) abans del proper 31 de juliol de 2020.

Conserveu les targetes perquè les heu de retornar (segons indicacions de l’Ajuntament) a la Secretaria de l’Escola quan iniciem el nou curs 2020-21.

Salutacions cordials i bon estiu!

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem varis documents importants per a l’inici del curs 2020/21 (el calendari, el nou horari i les presentacions del curs 2020/21).

Agrair-vos el compromís i el rigor amb el projecte educatiu de l’Escola així com el comportament que heu mostrat en els moments més durs d’aquesta crisi.

Us informem, també, que iniciem plegats un nou projecte de Revista Digital que penjarem a la web.

Us volem desitjar un bon estiu i esperem retrobar-nos al setembre amb la màxima normalitat possible.

Benvolgudes famílies,

El període de MATRÍCULA (PRESENCIAL) és del 13 al 17 de juliol, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció és de 9h a 13h. En els documents annexos podeu veure l’alumnat definitivament assignat al centre, la llista d’espera i l’alumnat preinscrit.

Rebeu una cordial salutació i no dubteu en contactar amb l’Escola en qualsevol cas.

Benvolgudes famílies,

1. Aquells que ho sol·liciteu per primera vegada ja teniu disponible a la Secretaria de l’Escola la sol·licitud de la beca menjador pel curs 2020-21. S’ha d’omplir i signar en ambdues cares i, finalment, entregar-la abans del dia 10 de juliol.

2. Renovació de Beca per alumnat P3, P4 i P5 heu de passar per Secretaria a recollir el full de renovació de la Beca menjadors pel curs 2020-21. S’ha d’omplir i signar en ambdues cares i, finalment, entregar-la abans del dia 10 de juliol.

NOTA: Adjuntem el pdf de la sol·licitud per tal que veieu la documentació que es necessita.

Rebeu una cordial salutació.

Benvolgudes famílies,

Us informem del nou marc horari de Secretaria (8:30-13:30h). Podeu realitzar els vostres tràmits administratius de forma presencial a l’Escola sense cita prèvia amb totes les mesures de protecció pertinents (mascareta,…).

RECORDATORI: dies 29 de maig i 1 de juny del 2020 la Secretaria romandrà tancada (festius)

Benvolgudes famílies,

Degut a la situació actual (COVID 19), des de l’Escola, hem cregut convenient que no caldrà presentar cap document de continuïtat a la Secretaria. Entenem que, qui no digui res, seguirà amb nosaltres. D’altra banda, aquelles famílies que per qualsevol motiu decideixin marxar de l’Escola hauran d’enviar un correu electrònic a info@montessori.cat amb la fòrmula «El present COMUNICA que l’alumne/a serà baixa en aquest curs vinent 2020-21» i amb les dades següents: nom i cognoms de l’alumne/a, curs i dades del tutor/a que fa la petició (nom i cognoms i DNI). Tot seguit, nosaltres els hi proporcionarem l’identificador de l’alumne.

Salutacions cordials,

ESCOLA MONTESSORI

Benvolgudes famílies,

El present COMUNICAT pretén facilitar-vos el procés de Preinscripció a l’Escola Montessori (del 13 al 22 de maig), pels ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i Secundària pels curs 2020-21:

CONTACTE:

CODI DE CENTRE: 08018807

info@montessori.cat

Tel. (+34) 934 496 745Tel. (+34) 934 485 019Tel. (+34) 636 634 884 – Dilluns a divendres de 9h-13h

1. DIFERENTS VIES PER FER LA PREINSCRIPCIÓ: Teniu 3 opcions per fer la preinscripció. Actualment, recomanem, des de l’Escola, les dues vies telemàtiques, però també es pot fer presencial, això sí, amb cita prèvia.

1.1 Telemàticament (web Departament): Podeu fer la preinscripció a través de la web del Departament d’Ensenyament (us passem l’enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=&moda=1). Ara bé, una vegada hagiu acabat amb el procés, heu d’enviar al correu electrònic de l’Escola el resguard de la vostra sol·licitud. L’Escola us comunicarà que tot s’ha rebut correctament.

1.2 Telemàticament (web Escola Montessori): Podeu omplir la solicitud que s’adjunta al comunicat, escanejar-la i enviar-la al correu de l’Escola en format pdf (si és possible). També podeu enviar tota la documentació (punt 2 del comunicat) escanejada al correu de l’Escola.

1.3 Presencialment: Podeu portar la sol·licitud i la documentació presencialment, però primer heu de trucar al Centre o enviar un correu i us haurem d’assignar cita prèvia. Recomanem, a ser possible, fer-la telemàticament. Recordeu! Si la feu presencialment porteu tots els elements de protecció adients (guants i mascareta).

2.DOCUMENTACIÓ A APORTAR (tota la documentació oficial, també, la podeu trobar a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/)

2.1 Documentació general:

1.El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen

3.El DNI de l’alumne (No és obligatori DNI) o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys .De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

2.2 Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa. (Us l’adjuntem al  document annex preinscripció criteris de prioritat).

CONTACTE:

Tel. (+34) 934 496 745Tel. (+34) 934 485 019Tel. (+34) 636 634 884 – Dilluns a divendres de 9h-13h

ESCOLA MONTESSORI

Benvolgudes famílies, 

Ens tornem a adreçar a vosaltres desitjant que, en primer lloc, totes les persones que formen la vostra família us trobeu bé. Veient com està evolucionant la situació i sent coneixedors de les dificultats que moltes famílies poden estar tenint, hem fet un nou replantejament de les quotes que mantindríem fins que no es reobri l’Escola. 

Pel que fa a tot l’alumnat: 

Durant el mes de maig i fins que es restableixi la situació, es facturarà el 50% de la quota total mensual. 

Fent un esforç important i buscant altres vies de finançament, l’Escola mantindrà les inversions previstes per aquest estiu. Segueixen en peu, a fi de millorar la nostra qualitat educativa. 

Per la nostra banda, seguirem intentant mantenir l’atenció i seguiment de l’alumnat de manera que fins el retrobament l’aprofitament sigui el més positiu possible, tant en l’aspecte personal com en l’ acadèmic. Desitgem que aquesta informació aclareixi els possibles dubtes que poden haver sorgit en aquests moments d’incertesa. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment, mitjançant el correu electrònic de l’escola. 

Rebeu una cordial salutació. 

Moltes gràcies per la participació! Les vostres creacions són espectaculars! Una abraçada ben forta i segur que tots i totes serem millors quan tornem l’Escola. Paciència i ànims!