ATURADA DE PAÍS

 

ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’ATURADA DE PAÍS

Demà, dia 3 d’octubre de 2017, l’Escola , com a servei essencial d’interès públic per a la comunitat, romandrà oberta, amb serveis mínims.

Per la seguretat de tots els alumnes, seria recomanable que les famílies que puguin atendre els seus fills no els portin a l’Escola.