Com cada any es realitza una reunió adreçada a les famílies per tal que els professors-tutors  expliquin el desenvolupament del curs. Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.

Educació infantil

EI – P3: 7 de setembre 15.30 h
EI – P4 8 de setembre 15.30 h
EI – P5 9 de setembre 15.30 h

 

Educació Primària

1r : 7 de setembre 17.30 h
2n: 7 de setembre 17.30 h
3r : 8 de setembre 17.30 h
4t : 8 de setembre 17.30 h
5è: 9 de setembre 17.30 h
6è: 9 de setembre 17.30 h

 

 

Educació Secundària

1r : 15 de setembre 17.30 h
2n: 16 de setembre 17.30 h
3r : 17 de setembre 17.30 h
4t : 21 de setembre 17.30 h