Com cada any es realitza una reunió adreçada a les famílies per tal que els professors-tutors  expliquin el desenvolupament del curs. Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.

Educació infantil

EI – P3: 5 de setembre 15.30 h
EI – P4 6 de setembre 15.30 h
EI – P5 7 de setembre 15.30 h

Educació Primària

1r : 5 de setembre 17.30 h
2n: 5 de setembre 17.30 h
3r : 6 de setembre 17.30 h
4t : 6 de setembre 17.30 h
5è: 7 de setembre 17.30 h
6è: 7 de setembre 17.30 h

 

Educació Secundària

1r : 13 de setembre 17.30 h
2n: 14 de setembre 17.30 h
3r : 15 de setembre 17.30 h
4t : 19 de setembre 17.30 h