Les notes i informes del segon trimestre s’entregaran a cada alumne a la seva classe en les dates següents:

Educació Primària:                           11 d’abril de 2014

Educació Secundària:                      11 d’abril de 2014