Alumnat de nova incorporació a l’Escola

Període de matriculació  d’ Educació infantil, primària i 1r d’ ESO:  del 8 al 12 de juny de 2015

Període de matriculació o confirmació de plaça , alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO: del 25 al 30 de juny de 2015