Alumnat de nova incorporació a l’Escola

Període de matriculació  d’ Educació infantil, primària i 1r d’ ESO:  del 10 al 13 de juny de 2014

Període de matriculació o confirmació de plaça , alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO: del 23 al 27 de juny de 2014