Els alumnes que actualment estan escolaritzats a l’ Escola han de retornar al seu professor-tutor o professora-tutora el full de confirmació de plaça abans del dia 31 de maig de 2014