CONVOCATÒRIA – BEQUES MENJADOR CURS 2018-2019

Presentació de sol·licituds a Secretaria de l’ Escola fins el dia 8 de juny de 2018 (improrrogable)

Documents a aportar:

  • Imprès de sol·licitud amb totes les declaracions dels membres de la unitat familiar (demanar imprès a Secretaria)

  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (Els membres menors de 14 anys si no el tenen, no és necessari)

  • Volant de convivència

  • Documentació econòmica en cas d’ingressos no subjectes a IRPF

  • Documentació complementària acreditativa de la situació familiar

Requisits:

  • Fer ús del servei de menjador, tots els dies i durant tot el curs

INSCRIPCIONS CURS 2018-2019

 

El dia 3 de març organitzem una jornada de portes obertes -DIA MONTESSORI- per tal de donar a conèixer el nostre model d’Escola.

Les famílies interessades poden inscriure’s a aquesta jornada a través d’aquesta pàgina web o al telèfon 934496745.

També es pot concertar hora d’entrevista individualitzada, en horari escolar, al telèfon 934496745.

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

 CARNET FAMILIES MONTESSORI

Aquesta acció s’inclou en un projecte d’intervenció comunitària intercultural: Ampas Endavant.

És un projecte que vol promoure el comerç de proximitat dels barris i vol contribuir a reduir la despesa familiar tot reactivant l’activitat econòmica del barri i propiciant la vinculació entre veïns i veïnes.

Presentant el carnet, que podeu recollir a la Secretaria de l’Escola,  podreu aconseguir descomptes als comerços adherits, l’adreça dels quals la trobareu a:  www.ampasendavant.cat.

Jornada continuada

Els dies 20 i 22 de desembre, l’horari de classe serà de 9:00 a 13:00 hores. Els nens i les nenes que es queden a dinar seran recollits pels seus familiars  entre les 14.30 i les 15.00 hores.

El dia 20 l’ Escola estarà oberta de 16:00 a 20:00 hores per a tot l’alumnat,  familiars  i antics alumnes que vulguin assistir a l’ Exposició de Nadal.