Els alumnes i les alumnes de l’Escola de Música  conviden als seus familiars a un petit concert

el  dia   1 de juny, a les 18.00 h.