Educació infantil: 21 de juny

Educació primària i secundària: 28 de juny,

de 9:00 a 13:00 h, a la classe