EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 21 JUNY 2019

ESO:

Avaluació ordinària:  19 de juny 2019

Avaluació extraordinària (antic setembre): 28 de juny 2019 (entre 8:30-13h)