Educació infantil : 20 de juny

   Educació primària i secundària:   26 de juny

de 9.00 a 13.00 hores, a la classe.