Educació infantil : 19 de juny

  Educació primària i secundària:    26 de juny

de 9.00 a 13.00 hores, a la classe.