Les notes i informes del segon trimestre s’entregaran a cada alumne a la seva classe en les dates següents:

Educació Primària:                           18 de març de 2016

Educació Secundària:                      18 de març de 2016