Educació infantil : 21 de juny

  Educació primària i secundària:    29 de juny

de 9.00 a 13.00 hores, a la classe.