Les notes i informes del primer trimestre s’entregaran a cada alumne a la seva classe en les dates següents:

Educació Primària:                           22 de desembre de 2015

Educació Secundària:                      22 de desembre de 2015