4t ESO Llengua anglesa

4ºESO Lengua castellana

4t ESO Llengua catalana

4t ESO Llengua francesa

4t ESO Informàtica

4t ESO-Matemàtiques

4t ESO Música

4t ESO Biologia i Geologia

4t ESO Física i química

4t ESO Plàstica

4t ESO Projecte de recerca

4t ESO Ciències socials

4t ESO Tecnologia