2n ESO – Francès

2n ESO-Anglès

2n ESO – Natura

2n ESO – Matemàtiques

2n ESO – Religió

2n ESO – Socials

2n ESO – Música

2n ESO – Català

2n ESO – Plàstica

2n ESO -Tecnologia

2n ESO – Llengua castellana