Des del Consell Educatiu de l’ Hospitalet ens comuniquen:

«El Ple Municipal celebrat el passat dia 30 de setembre va acordar com a festes locals per l’any 2015 els dies 1 de juny i 24 de setembre. Tradicionalment les festes locals sempre han estat el dia 24 de setembre i el dia de la segona pasqua, que l’any 2015 és el 25 de maig. El canvi del 25 de maig a l’ 1 de juny és degut a la celebració de les eleccions municipals el diumenge 24 de maig».