Presentació de sol·licituds a Secretaria de l’ Escola fins el dia 9 de juny de 2017 (improrrogable)

Documents a aportar:

  • Imprès de sol·licitud amb totes les declaracions dels membres de la unitat familiar (demanar imprès a Secretaria)
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (Els membres menors de 14 anys si no el tenen, no és necessari)
  • Volant de convivència
  • Documentació econòmica en cas d’ingressos no subjectes a IRPF
  • Documentació complementària acreditativa de la situació familiar

Requisits:

  • Fer ús del servei de menjador, tots els dies i durant tot el curs