Política de privacitat

1. Avis i informació legal

El present Avís Legal regula l’ús del servei del lloc Web www.montessori.cat propietat d’Escola Montessori amb domicili social Mare de Déu dels Desemparats, 43 – 08903 L’Hospitalet de Llobregat amb CIF B08503690 i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc Web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’Usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el Web, ja que el contingut del Web pot sofrir modificacions.

2. Objecte

El present Web, propietat d’Escola Montessori, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, Escola Montessori es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.

3. Condicions d’acces al Web

3.1 Caràcter de la utilització del Web

El Web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre Escola Montessori i els seus clients o interessats a través d’Internet, no obstant això, a través del lloc Web d’Escola Montessori no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

4. Ús del lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que Escola Montessori posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Escola Montessori pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc Web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del Web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc Web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts del Web

Els continguts del Web són posats a la disposició de l’Usuari per Escola Montessori com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera Escola Montessori posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al lloc Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o *descompilació.

6. Links

El Web www.montessori.cat podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

El lloc Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de Dades

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, Escola Montessori informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Escola Montessori amb domicili en Mare de Déu dels Desemparats, 43 – 08903 L’Hospitalet de Llobregat aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Escola Montessori pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum vitae, atorga el seu consentiment a Escola Montessori per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies

Escola Montessori pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs Web.

Les cookies que utilitza Escola Montessori en el Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’Usuari.

Aquestes cookies, s’utilitzen per Escola Montessori amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques d’Escola Montessori per oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc Web són propietat d’Escola Montessori o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc Web atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual d’Escola Montessori o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present Web.

10. Publicitat

Al Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. Escola Montessori no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Escola Montessori pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal

Escola Montessori no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al Web no implica l’obligació per part d’Escola Montessori de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Escola Montessori no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o enllaços

El servei d’accés al lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, Escola Montessori no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

La present política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc Web, l’Usuari i Escola Montessori acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.