PRESENTACIONS DE CURS 2014 – 2015

Com cada any es realitza una reunió adreçada a les famílies per tal que els professors-tutors  expliquin el desenvolupament del curs. Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.

 

Educació infantil

EI – P3: 4 de setembre 15.30 h
EI – P4 8 de setembre 15.30 h
EI – P5 9 de setembre 15.30 h

 

Educació Primària

1r : 4 de setembre 17.30 h
2n: 4 de setembre 17.30 h
3r : 8 de setembre 17.30 h
4t : 8 de setembre 17.30 h
5è: 9 de setembre 17.30 h
6è: 9 de setembre 17.30 h

 

 

Educació Secundària

1r : 16 de setembre 17.30 h
2n: 17 de setembre 17.30 h
3r : 18 de setembre 17.30 h
4t : 22 de setembre 17.30 h

 

 

 

EXÀMENS DE SETEMBRE 2014

 

Dilluns, 1 de setembre de 2014
HORA AULA MATÈRIA PROFESSORS
11:00 3r ESO A CATALÀ 2n – 4t ESO Sr Marc – Sra Guadalupe
12:00 3r ESO A NATURA 1r – 3r ESO Sra Roser – Sr Rogelio
15:00 3r ESO A SOCIALS 1r – 2n – 3r – 4t ESO Sra Avelina – Sra Anna MSr Jordi
16:00 3r ESO A MATEMÀTICA1r – 2n – 3r – 4t ESO Sra NeusSra Anna M

 

Dimarts, 2 de setembre de 2014
HORA AULA MATÈRIA PROFESSORS
9:00 3r ESO A ANGLÈS1r – 2n – 3r – 4t ESO Sra M José – Sra M Jesús
10:00 3r ESO A CASTELLÀ1r – 2n – 3r – 4t ESO Sra SaraSr Jordi
11:00 3r ESO A NATURA 2nNATURA 4t (Bio-Geo i Fís-Quím) Sra RoserSr Rogelio
12:00 3r ESO A CATALÀ 1r – 3r ESO Sr Marc – Sra Guadalupe
15:00 3r ESO A FRANCÈS1r- 2n- 3r- 4t ESO Sra A. Merino- Sra M JesúsSra M José
16.00 3r ESO A PLÀSTICA1r – 2n – 3r – 4t ESO Sr Joan

 

Dimecres, 3 de setembre de 2014
HORA AULA MATÈRIA PROFESSORS
9:00 3r ESO A MÚSICA1r – 3r – 4t ESO Sra Cristina
10:00 3r ESO A TECNOLOGIA1r – 2n – 3r – 4t ESO Sr Juan JoséSr Rogelio
11:00 3r ESO A ED FÍSICA1r – 2n – 3r – 4t ESO Sr Jorge

 

Entrega de notes: 9 de setembre, de 9.00 a 13.00 h

 

 

 

 

 

DEURES D’ESTIU – ESO 2014

LLENGUA ANGLESA:   LLENGUA ANGLESA 1r ESOLLENGUA ANGLESA 2n ESOLLENGUA ANGLESA 3r ESOLLENGUA ANGLESA 4t ESO.

LLENGUA CATALANA: LLENGUA CATALANA 1r i 2n d’ESO; LLENGUA CATALANA 3r ESO (suspesos); LLENGUA CATALANA 3r ESO( aprovats); LLENGUA CATALANA 4t ESO (aprovats); LLENGUA CATALANA 4t ESO (suspesos); LLENGUA CATALANA OPTATIVA 3r ESO.

CULTURA CLÀSSICA 3r ESO

EMPRENEDORIA 3r ESO

LLENGUA FRANCESA:  FRANCÈS 1r ESO; FRANCÈS 2n ESOFRANCÈS 3r ESO

INFORMÀTICA 1R ESO

LENGUA CASTELLANA:  LENGUA CASTELLANA 1r ESO; LENGUA CASTELLANA 2n ESO;  LENGUA CASTELLANA 3R ESO ;LENGUA CASTELLANA 4t ESO

MATEMÀTIQUES:  MATEMÀTIQUES 1r ESO; MATEMÀTIQUES 2n ESO; MATEMÀTIQUES 3r ESO;  MATEMÀTIQUES 4t ESO

MÚSICA:  MÚSICA 1r ESO; MÚSICA 3r ESO

NATURA:   NATURA 1r ESO ;NATURA 2n ESO;  NATURA 3r ESO;  BIOLOGIA-GEOLOGIA 4t ESOFÍSICA I QUÍMICA 4t ESO

PLÀSTICA:  PLÀSTICA 2n ESO PLÀSTICA 3r ESO

SOCIALS:   SOCIALS 1r ESO; SOCIALS 2n ESO; SOCIALS 3r ESO;  SOCIALS 4t ESO

TECNOLOGIA:   TECNOLOGIA 1r ESO;TECNOLOGIA 2n ESO;TECNOLOGIA 3r ESO; TECNOLOGIA 4t ESO

 

Reciclatge d’oli

Sin título-1

Cornellà a 18 de Març de 2014

Benvolguts,

Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar les dades de reciclatge d’ oli usat.

La vostra participació en aquest projecte és d’un gran valor, tant per el servei com per les repercussions positives sobre el medi ambient.

Us agraïm la tasca de divulgació, conscienciació i hàbits de reciclatge que desenvolupeu amb els vostres alumnes i les seves famílies. També estem molt satisfets dels resultats que aquesta col·laboració ha donat i per tant el benefici que això significa pel medi ambient,    l’ estalvi energètic i la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat.

oli2