VACUNACIONS – 2n ESO

El dia 18 de maig , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya, als alumnes de segon d’educació secundària.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.

VACUNACIONS – sisè de primària

El dia 17 de maig , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya, als alumnes de sisè de primària.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.

BEQUES MENJADOR 2016-2017

Presentació de sol·licituds a Secretaria de l’ Escola fins el dia 27 de maig de 2016 (improrrogable)

Documents a aportar:

  • Imprès de sol·licitud amb totes les declaracions dels membres de la unitat familiar (demanar imprès a Secretaria)
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (Els membres menors de 14 anys si no el tenen, no és necessari)
  • Volant de convivència
  • Documentació econòmica en cas d’ingressos no subjectes a IRPF
  • Documentació complementària acreditativa de la situació familiar

Requisits:

  • Fer ús del servei de menjador, tots els dies i durant tot el curs

INSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

A partir del mes de gener del 2016 iniciem les entrevistes individualitzades amb les famílies que tinguin interès en conèixer l’Escola i el projecte educatiu.

Aquestes visites es realitzen en horari escolar mentre es realitza la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Podeu concertar hora d’ entrevista al telèfon 93 4496745

Vacunacions. Alumnes de sisè de primària

El dia 17 de novembre , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya: contra el virus del papil·loma humà, contra l’hepatitis A, contra la varicel·la, segona dosi, als alumnes de sisè.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.