VACUNACIONS. Alumnes de sisè

El dia 14 d’octubre , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya: contra el virus del papil·loma humà, contra l’hepatitis A, contra la varicel·la, contra el meningococ C conjugada, als alumnes de sisè.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.

 

 

PRESENTACIÓ DEL CURS 2015-2016

Com cada any es realitza una reunió adreçada a les famílies per tal que els professors-tutors  expliquin el desenvolupament del curs. Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.

Educació infantil

EI – P3: 7 de setembre 15.30 h
EI – P4 8 de setembre 15.30 h
EI – P5 9 de setembre 15.30 h

 

Educació Primària

1r : 7 de setembre 17.30 h
2n: 7 de setembre 17.30 h
3r : 8 de setembre 17.30 h
4t : 8 de setembre 17.30 h
5è: 9 de setembre 17.30 h
6è: 9 de setembre 17.30 h

 

 

Educació Secundària

1r : 15 de setembre 17.30 h
2n: 16 de setembre 17.30 h
3r : 17 de setembre 17.30 h
4t : 21 de setembre 17.30 h

EXAMENS DE SETEMBRE

 

Dimarts, 1 de setembre de 2015
HORA AULA MATÈRIA
11:00 3r ESO A NATURA 1r – 3r ESO
12:00 3r ESO A CATALÀ 2n – 4t ESO
15:00 3r ESO A SOCIALS 1r – 2n – 3r – 4t ESO
16:00 3r ESO A MATEMÀTICA 1r – 2n – 3r – 4t ESO

 

Dimecres, 2 de setembre de 2015
HORA AULA MATÈRIA
9:00 3r ESO A ANGLÈS 1r – 2n – 3r – 4t ESO
10:00 3r ESO A NATURA 2n – NATURA 4t (Bio-Geo i Fís-Quím)
11:00 3r ESO A CASTELLÀ 1r – 2n – 3r – 4t ESO
12:00 3r ESO A CATALÀ 1r – 3r ESO
15:00 3r ESO A FRANCÈS  1r- 2n- 3r- 4t ESO
16.00 3r ESO A PLÀSTICA 1r – 2n – 3r – 4t ESO

 

Dijous, 3 de setembre de 2015
HORA AULA MATÈRIA
9:00 3r ESO A MÚSICA 1r – 3r – 4t ESO
10:00 3r ESO A TECNOLOGIA 1r – 2n – 3r – 4t ESO
11:00 3r ESO A ED FÍSICA 1r – 2n – 3r – 4t ESO

 

ENTREGA NOTES : dimarts, 8 de setembre de 2015, de 9:00 a 13:00 h

 

 

DEURES D’ESTIU – ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO