MATRÍCULA CURS 2016-2017

Alumnat de nova incorporació a l’Escola

Període de matriculació  d’ Educació infantil, primària i 1r d’ ESO:

del 13 al 17 de juny de 2016

Període de matriculació o confirmació de plaça , alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO:

del 27 de juny a l’1 de juliol de 2016.

Matrícula extraordinària d’ESO per als pendents d’exàmens de setembre:

del 7 al 9 de setembre

VACUNACIONS – 2n ESO

El dia 18 de maig , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya, als alumnes de segon d’educació secundària.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.

VACUNACIONS – sisè de primària

El dia 17 de maig , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya, als alumnes de sisè de primària.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.

BEQUES MENJADOR 2016-2017

Presentació de sol·licituds a Secretaria de l’ Escola fins el dia 27 de maig de 2016 (improrrogable)

Documents a aportar:

  • Imprès de sol·licitud amb totes les declaracions dels membres de la unitat familiar (demanar imprès a Secretaria)
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (Els membres menors de 14 anys si no el tenen, no és necessari)
  • Volant de convivència
  • Documentació econòmica en cas d’ingressos no subjectes a IRPF
  • Documentació complementària acreditativa de la situació familiar

Requisits:

  • Fer ús del servei de menjador, tots els dies i durant tot el curs